Det händer på konstmarknaden: Varför sålde Georges von Swetliks arbeten bra på auktionerna i höst?

Vem är Georges von Swetlik frågar sig t.o.m. många konstkännare? Några av hans arbeten stod till salu på auktioner i höst och de sålde väl.

För att problematisera kring von Swetlik och främst det att den stora publiken inte känner till honom än, bör man först känna till de mekanismer som påverkar orsakerna till att en konstnär blir känd och hur prisbildningen sker. Varför blir ena kända och säljande konstnärer? Varför blir andra, trots sin talang, okända?

10222411_fullsize
Konstnärens signatur från 194 – Foto Bukowskis

Lite tillspetsat kan man jämföra en konstnär med ett varumärke. En känd, väl renommerad och eftertraktad produkt säljer. Mången konstnär har historiskt sett under sin livstid saknat framgång. Från denna grupp bör exkluderas några nutidskonstnärer, som har status som en rockstjärna och inkomster enligt det. I största allmänhet har konstnärer levt i misär och endast förverkligat sin konstnärliga kallelse. Min mentor lärde mig, att man kan skilja åt en bra konstnär från en ordinär med lätthet. En bra konstnär har en egen kännspak stil som kan särskiljas redan från ett avstånd på hundra meter. Konst är också en smaksak och som känt kan smakfrågor inte debatteras.

När det gäller Georges von Swetlik, uppfylls kraven med en lätthet. Som konstnär skiljer han sig från mängden vad gäller stil och god teknik.

bjornekman
Porträtt på min far

I allmänhet uppstår prisbilden för en konstnär på basen av uppnådda pris och försäljningar. Man kan jämföra det med börskurser med den skillnaden att konst innefattar även andra dimensioner som påverkar välbefinnandet. Proffsen använder olika databaser som pejlar prisnoteringar världen kring. Återförsäljningsmarknaden lutar sig mot prisbilden. Utan noteringar saknas noggranna prisbilden. Det kan finnas många orsaker till det som t.ex. att den konstnärliga produktionen finns hos släktingar som inte vill avstå från verken.

Att noteringar inte finns ställer till det för konstmarknaden och skapar osäkerhet och en ond cirkel. I praktiken betyder det, att säljarna inte vet och kan erbjuda verk av konstnären till försäljning, eftersom saknaden av prisbilden på återförsäljningsmarknaden dämpar det kommersiella.

Stötestenen för von Swetlik torde finnas just i saknaden på prisbilden. Före året 2010 har det funnits väldigt sparsamt av hans arbeten till salu. Dessutom har många av dem funnits i Sverige, så det är givet att den finländska publiken inte har stött på honom. Von Swetlik livnärde sig långt på porträttmåleri. Härlett av det har hans fria konstnärliga produktion varit sparsam. De som har känt Georges von Swetlik har varit imponerade av hans speciella talang. En av dem var Gösta Serlachius som stödde konstnären.

10222413_fullsize
Fri konstnärlig produktion

Av den orsaken ringade jag upp Pauli Sivonen, chefen för Serlachius-muséet i Mänttä. Frågade honom om deras planer gällande von Swetlik. Pauli Sivonen berättade att hans arbeten finns i de permanenta samlingarna just av den orsaken att Serlachius stödde honom. Muséet har dock inga planer på att göra en privatutställning på von Swetlik då hans arbeten ställts ut på ett väldigt fint sätt i Raseborg och i Mariehamn.

Bakom dessa utställningar finns Georges von Swetliks elev, konstnären Riggert Munsterhjelm, som vill öka kännedomen av den glömda mästaren.

Det är på sin plats att kort introducera konstnären Georges von Swetlik (1912-1991). Han föddes i en officersfamilj i St. Petersburg. I och med den ryska revolutionen flyttade familjen först till Konstantinopel i Turkiet och sedermera till Finland. Von Swetlik var mycket intresserad av historia men hade inte de ekonomiska förutsättningarna att studera. Hän började måla i unga år och beslöt sig att bli konstnär efter en resa till Valamo. Han tillbringade där två somrar åren 1929 och 1930 med att måla interiörer, landskap och porträtt på munkarna.Georges von Swetlik växte upp i kretsar för rysk intelligentia och mötte den vägen Ilja Repin. Repin och senare Akseli Gallen-Kallela erbjöd sig lära den unga talangen. Det realiserades inte då Repin dog 1930 och Gallen-Kallela 1931.

Mecenaten Gösta Serlachius sände von Swetlik till Paris för att studera på Académie Colarossi. Han koncentrerade sig på spanska, italienska och holländska mästare. På 1930-talet började han få porträttbeställningar via Serlachius. Han målade porträtt på många prominenta personer i vårt land.

Den fria konstnärliga produktionen innefattade interiörer och landskap. Han hade också en abstrakt period på 1950-talet. Trots att hans motiv föddes från den klassiska konsten, så skapade han ständigt något nytt. Han viktigaste motiv de visa och fåvitska jungfrurna – visar varelser som badar i mänsklighetens ljus.

swtlik10175904_fullsize
Von Swetliks viktigaste motiv – De visa och fåvitska jungfruarna såldes på Bukowskis

Swetlik utvecklade också en egen version av den klassiska äggoljetemperatekniken.

Fastän Georges von Swetlik inte gillade att hålla utställningar, så har hans verk visats i huvudsak postumt, på utställningar i Raseborg, Paris, Moskva och Mariehamn.

Georges von Swetlik bodde och verkade i Helsingfors, Sverige och i Ekenäs-regionen. Finskt medborgarskap fick han på 1950-talet.

En liten krets konstsamlare har nu slutit sig kring Swetliks konstnärliga arv. Höstens försäljningsresultat bådar gott för framtiden.

 

Vår konstmarknad är i stort behov av nya stjärnor. Återförsäljningsstatistiken för värdekonst är deppig läsning och de kommande nyheterna på branschen mycket sorgliga.

screen-shot-2016-11-19-at-12-23-12
Baserar sig på Statistikscentralens uppgifter åren 1979-2013

 

Även i detta fall är kunskapen en maktfaktor. Kunskap borde spridas oegennyttigt och mottas med öppna sinnen. Muséernas uppgift är att fostra folket att känna sin kultur, öka kännedomen samt ge nya infallsvinklar i den. Detta har de generellt lyckats förträffligt med. Fastän alla funktioner inte kan tippas över till statsmakten. Att utveckla sig själv, att utöka det sociala kapitalet, hövligt beteende och allmänbildning ankommer var och en. De bidrar till välbefinnande – och just det är betydelsen av antikviteter, design och konst!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s